کمیسیون و هزینه‌های استفاده از نرم‌افزار

استفاده و خرید از اپلیکیشن و سایت پیکوپک، برای خریداران کاملا رایگان است.

این جدول به عنوان ضمیمه قرارداد فروشندگان پیکوپک، تنها جهت ارائه درصدهای کمیسیون فروش و سایر هزینه‌های استفاده از اپلیکیشن، برای فروشندگان می‌باشد که توضیحات و شرایط آن در متن قرارداد فیمابین به تفضیل و در بندهای مختلف آورده شده است.

دسته‌بندی لبنیات

کارمزد خدمات اپلیکیشن: ۳٪
کمیسیون این دسته‌بندی: ۶٪

دسته‌بندی ادویه و چاشنی

کارمزد خدمات اپلیکیشن: ۳٪
کمیسیون این دسته‌بندی: ۶٪

دسته‌بندی غذای نیمه‌آماده

کارمزد خدمات اپلیکیشن: ۳٪
کمیسیون این دسته‌بندی: ۶٪

آخرین به‌روزرسانی: اردیبهشت ۱۴۰۲